AKMGY BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3 Aylık bilanço sonuçları :

Akmerkez gyo 2021/6 3 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %526 artışla 14.8 milyon TL’ye çıkarken, satış gelirleri %168 artarak 22.8 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %530 artışla 15.5 milyon TL’ye yükselirken, esas faaliyet karı da %3292 artışla 12.7 milyon TL’ye çıkmıştır. Kur farkı ve faiz gelirlerinden dolayı dönem karı satışlara oranla yüksek olmuştur.

6 Aylık bilanço sonuçları :

Akmerkez gyo 2021/6 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 33.8 milyon TL olurken, satışları %26 artışla 46.2 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artış ile maliyetlerin kontrol altında tutulmasından dolayı brüt karı %45 artarak 31 milyon TL’ye çıkarken, brüt marjı da hizmet maliyetlerindeki artıştan kaynaklı olarak%14 sınırlı artış kaydetmiştir. Satışlardaki artış ve faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulmasından ötürü esas faaliyet karı %53 artışla25.9 milyon TL’ye yükselmiştir. Kur farkı gelirleri ve faiz gelirlerindeki artıştan kaynaklı olarak dönem karı satışlara oranla daha yüksek çıkmıştır.

Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla 46 milyon TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri içerisinde mağaza ve depo kira gelirleri ağırlığı oluşturmaktadır. Kira gelirleri %27 artışla 39 milyon TL’ye yükselirken, otel kira gelirleri 42 artışla 4 milyon TL’ye çıkmıştır.

Şirketin favök geliri finansal gelirlerdeki artıştan dolayı %38 artışla 46 milyon TL’ye yükselirken, favök marjı da hizmet maliyetlerindeki artış nedeniyle %21 düşüşle 1,00 oranına inmiştir.

Şirket işletme faaliyetleri ve Yatırım faaliyetlerinden (faiz geliri) nakit girişi sağlarken, finansal işlemlerden (devlet teşvikleri) nakit çıkışı nedeniyle nakitleri 25.4 milyon TL azalarak 41 milyon TL’ye inmiştir. Şirketin nakitleri geçen döneme göre %28 artış kaydetmiştir.

Şirketin borçları artmakla birlikte, likidite ve finansal oranları istenilen seviyelerin üstünde olmasından dolayı likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor. Satışlar, kar, kar marjları ve büyüme oranlarındaki artış ile güçlü nakit akışından dolayı dönem bilançosu iyi gelmiştir.