MIPAZ BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE T.C. A.Ş.

3 Aylık bilanço sonuçları :

Mıpaz 2021/6 3 aylık dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %176 artarak -588 bin TL olurken, satış gelirleri baz etkisinden dolayı %100 artışla 461 bin TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %100 artışla 31 bin TL olurken, genel yönetim giderlerindeki artıştan esas faaliyet zararı %176 artışla -599 bin TL’ye yükselmiştir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderlerindeki artış nedeniyle satışlar artmasına rağmen dönem zararını arttıran kalemler olmuştur.

6 Aylık bilanço sonuçları :

Milpa 2021/6 Aylık dönem zararı %158 artışla 1.5 milyon TL’ye yükselirken, satış gelirleri baz etkisinden dolayı artarak 611551 TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artıştan kaynaklı olarak brüt karı 39 bin TL olmuştur. Genel yönetim giderlerindeki (denetim,danışmanlık,avukatlık ve personel giderleri) artış nedeniyle esas faaliyet zararı %162 artarak 1.675 milyon TL’ye çıkmıştır. Genel yönetim ve finansal giderlerdeki (borçlanma faizi ve diğer ) artıştan dolayı satışlar artmasına rağmen dönem zararı artmıştır.

Şirketin favök zararı geçen yılın aynı dönemine göre genel yönetim ve finansal giderlerdeki artıştan kaynaklı olarak %155 artışla -1.4 milyon TL’ye çıkarken, favök marjı da baz etkisinden dolayı daha az düşmüştür.

Şirket borçlanmasına rağmen işletme faaliyetlerinden nakit çıkışını karşılamadığı için nakitleri, 681 bin TL azalarak 156 bin TL’ye düşmüştür. Şirketin nakitleri geçen döneme göre %92 azalış kaydetmiştir.

Şirketin borçları artmasına rağmen likidite ve finansal oranlarının istenilen seviyede olması nedeniyle, likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.

Satış gelirlerinin artması şirket için olumlu gelişme olmakla birlikte esas faaliyet zararı ve dönem zararı yazması, kar marjları ve büyüme oranlarının düşmesi ile zayıf nakit akışı nedeniyle dönem bilançosu kötü gelmiştir.