MTRYO BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

3 Aylık bilanço sonuçları :

Metro yatırım 2021/6 3 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %98 azalarak 829 bin TL’ye düşerken, satışları %117 artışla 107 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki artıştan dolayı brüt karı %90 azalışla 829 bin TL’ye inerken, esas faaliyet karı da genel yönetim giderlerindeki artıştan dolayı %98 düşüşle 163 bin TL’ye inmiştir.

6 Aylık bilanço sonuçları :

Metro yatırım 2021/6 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %194 azalarak -1.85 milyon TL zarar yazarken, satış gelirleri %403 artarak 800 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerdeki artış nedeniyle brüt karı geçen döneme göre %105 düşüşle -155 bin TL brüt zarar oluşurken, brüt kar marjı da %101 oranında düşüş kaydetmiştir. Genel yönetim giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak esas faaliyet karı geçen döneme göre %194 düşüşle -1.85 milyon TL esas faaliyet zararı oluşmuştur. Satışlar %403 artarken, zarar yazması maliyetler ile faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.

Metro yatırım satış gelirleri geçen döneme göre %403 artarak 800 milyon TL olmuştur. Satış gelirleri içerisinde hisse senedi satış gelirleri ağırlıkta olup, geçen döneme göre %401 artışla 752 milyon TL’ye çıkmıştır.Yatırım fonu gelirleride %1358 artışla 47 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirketin favök karı geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet giderlerindeki artıştan dolayı %192 düşüşle -1.85 milyon TL favök zararı oluşurken, favök marjı da maliyetlerdeki artıştan kaynaklı %278 düşüşle -0,02 oranına inmiştir.

Şirketin nakitleri yatırım faaliyetlerinden dolayı -7.4 milyon TL azalarak 38.5 milyon TL’ye inmiştir. Nakitleri geçen yılın aynı dönemine göre %27 azalış kaydetmiştir.

Şirketin satış gelirlerinin artması olumlu iken, kar, kar marjı ve büyüme oranlarındaki düşüşten kaynaklı olarak dönem bilançosu zayıf gelmiştir.