PRKAB BİLANÇO ANALİZİ 2021/3

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Türk prysmian kablo 2çeyrek21 karı geçen yılın aynı dönemine göre %22 düşüşle 7.7 milyon TL olurken, satış gelirleri %85 artış kaydetmiştir. Satışları artarken karın düşmesi finansman giderlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Satış gelirlerindeki artıştan dolayı brüt karı %50 artışla 75.3 milyon TL’ye yükselmiştir. Hammade ve malzeme giderlerindeki artış nedeni ile esas faaliyet karı %10 azalarak 10.6 milyon TL düşmüştür.

6 AYLIK BİLANÇO

Şirketin 6 aylık karı geçen yılın aynı dönemine göre %11 düşüşle 17.7 milyon TL olurken, satış gelirleri %68 artış kaydetmiştir. Satışları artarken karın azalması maliyet, faaliyet ve finansman giderlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Satış gelirlerindeki artış nedeni ile brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre %43 artışla 129 milyon TL olurken, maliyetlerdeki (hammadde ve malzeme giderleri) artış sebebiyle brüt kar marjı geçen döneme göre %15 düşüş göstermiştir. Pazarlama giderleri, ticari faaliyetlerden kur farkı giderleri ile türev finansal araçlardaki giderlerden esas faaliyet karı geçen döneme göre %27 düşüşle 16.9 milyon TL’ye inmiştir. Vergi gelirlerindeki artış karlılığa katkı yapan kalem olmuştur.

2021/6 Aylık döneminde satış gelirleri %68 artış göstererek 1.3 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %69 paya, yurt dışı satışları da %31 paya sahiptir. Yurt içi satışları %132 artışla 1.5 milyar TL’ye çıkarken, yurt dışı satışları %30 artış kaydederek 404 milyon TL yükselmiştir.

Şirketin favök karı geçen yılın aynı dönemine göre vergi gelirlerindeki artıştan kaynaklı olarak %12 artışla 23 milyon TL olurken, favök marjı da maliyetlerdeki artıştan ötürü %33 düşüşle 0,03 oranına inmiştir.

Şirketin nakitleri 6 aylık dönemde işletme faaliyetlerinden ve borçlanmadan kaynaklı olarak 72 milyon TL artışla 218 milyon TL’ye çıkmıştır. Şirketin nakitleri geçen yılın aynı dönemine göre de %46 artış kaydetmiştir.

Alacaklarını borçlarına oranla geç tahsilinden kaynaklı olarak borçlanmasına sebep oluyor. Kısa ve uzun vade borçlarının artması ve likidite oranlarının istenilen seviyede olmamasına rağmen güçlü nakit akışı sayesinde borç ödeme sorunu gözükmüyor. Özkaynaklara oranla kısa vadeli borçlarının yüksek olması mali durumunu zayıflatıyor.

Satışlar ile favök karını arttırması şirket için olumlu gelişmeler olmakla birlikte, kar, kar marjları ve büyüme oranındaki düşüşlerde olumsuz gelişmelerdir. Dönem bilançosu durağan gelmiştir diyebiliriz.