TOASO BİLANÇO ANALİZİ 2021/3

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKSI A.Ş.

TOFAŞ 2ç21 dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %201 artışla 867 milyon TL olurken, satış gelirleri %148 artışla 7.5 milyar TL’ye yükselmiştir. Satışlara oranla karın yüksek olması faaliyet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Satış gelirlerindeki artış ile finans sektöründen gelirler brüt karın geçen döneme göre %143 artmasına ve 1.180 milyar TL’ye çıkmasına sebep olmuştur. Satış gelirlerindeki ve ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirlerindeki artış nedeniyle esas faaliyet karı %205 artışla 935 milyon TL’ye yükselmiştir.

Tofaş 2021/6 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %134 artışla 1,483 milyar TL olurken, satış gelirleri %&87 artış kaydetmiştir. Faaliyet giderlerindeki düşüş ve yatırım faaliyetlerinden gelirler nedeniyle satışlara oranla kar yüksek çıkmıştır.

Satış gelirlerindeki artıştan dolayı brüt karı geçen döneme göre %93 artışla 2.098 milyar TL olurken, maliyetlerdeki (hammadde ve malzeme giderleri) artış nedeniyle de brüt kar marjı %03 oranında sınırlı yükselmiştir. Esas faaliyet karı geçen döneme göre ticari işlemlerdeki kur farkı ve vade farkı giderlerindeki düşüşten kaynaklı olarak %149 artışla 1.549 milyar TL’ye çıkmıştır.

1000 TL

Tofaş 2021/6 aylık dönem satışları %87 artışla 14 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %48 paya sahipken, yurt dışı satışları %52 paya sahiptir. Yurt içi satışları %106 artışla 6.6 milyar TL olurken, yurt dışı satışları da %68 artışla 7 milyar TL’ye yükselmiştir. Otomobil segment bazında egea , egea hatchback, MCV, doblo satışları artarken, egea sw satışları %29 oranında düşüş kaydetmiştir.

1000 TL

TOFAŞ 2021/6 aylık favök karı geçen yılı aynı dönemine göre yatırım faaliyetlerinden gelirler nedeniyle %81 artışla 1.9 milyar TL’ye yükselirken, maliyetlerdeki (hammadde ve malzeme) artıştan kaynaklı olarak favök marjı da %03 düşüşle 0,14 oranına inmiştir.

Şirket işletme faaliyetlerinden nakit girişi yaratamadığı gibi yatırım, borç ve temettü ödemelerinden kaynaklı nakit çıkışlarından dolayı nakitleri 1.8 milyar TL azalarak 2.4 milyar TL’ye düşmüştür. Nakitleri geçen yılın aynı dönemine göre %16 artış göstermiştir.

Alacaklarını, borçlarına oranla geç tahsilinden kaynaklı olarak borçlanma gereksinimi duyuyor. Kısa ve uzun vadeli borçlarının artması ve likidite oranlarının istenilen seviyede olmamasına rağmen güçlü nakit akışı sayesinde borç ödeme sorunu bulunmuyor. Özkaynaklara oranla kısa vadeli borçlarının artması ve de yüksek olması mali yapısı açısından istenilen bir durum değildir.

Satış gelirleri, favök karı, kar ve kar marjları ile büyüme oranlarındaki artıştan kaynaklı olarak dönem bilançosu iyi gelmiştir.

1000 TL