KSTUR BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.

Kuştur 2021/6 dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %87 azalarak 91 bin TL’ye inerken, satışları %7403 artarak 2.6 milyon TL olmuştur. Maliyetlerdeki (personel giderleri) artıştan dolayı dönem zarar yazmıştır. Maliyetlerdeki artışa nazaran satışlardaki artış nedeniyle brüt zararı %40 azalarak 1.76 milyon TL olmuştur. Esas faaliyet zararı genel yönetim giderlerindeki artışa rağmen satışlardaki artıştan dolayı %40 azalarak 2.95 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finasal işlemlerden kaynaklı kur farkı geliri ve vergi gelirleri zararı azaltan kalemler olmuştur.

Şirketin 6 aylık favök karı geçen yılın aynı dönemine göre satışlardaki artıştan dolayı %14 artışla 3.7 milyon TL olurken, favök marjı maliyetlerdeki artıştan kaynaklı %98 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

İşletme ve yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı olurken, faiz gelirlerinden dolayı nakitleri 2.2 milyon TL artarak dönem sonunda 19.8 milyon TL’ye yükselmiştir. Geçen döneme göre nakitleri %18 düşüş göstermiştir.

Cari oranı 4,85 , likidite oranı 4,47 ve finansman oranı 7,8 ile çok güzel değerlere sahiptir.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.

Satışlardaki artış ve güçlü nakit akışına rağmen kar, kar marjları ve büyüme oranlarındaki düzelmeye karşın brüt zararı,esas faaliyet ve dönem zararı yazmaya devam etmiştir. Dönem bilançosu pandeminin etkisiyle kötü gelmiştir.