GRNYO BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Garanti yatırım 2ç21 dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %57 düşüşle 348 bin TL olurken, satışlarI %242 artışla 19.7 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışları artarken karın düşmesi genel yönetim giderlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.

Satışlara oranla maliyetlerdeki artıştan dolayı 2ç21 brüt karı sınırlı artışla (%04 ) 1,86 milyon TL olurken, genel yönetim giderlerindeki artış nedeniyle esas faaliyet karı %55 düşüşle 383 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

9 AYLIK BİLANÇOSU

Garanti yatırımın 6 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre baz etkisinden dolayı %901 artışla 923 bin TL olurken, satışları da %686 artışla 54.7 milyon TL’ye yükselmiştir.

Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %66 artışla 3.45 milyon TL olurken, maliyetlerdeki artıştan kaynaklı olarak brüt kar marjı da %79 düşüş göstermiştir. Esas faaliyet karı baz etkisi ve hazinece karşılanan prim desteği sayesinde %3442 artışla 995 bin TL’ye yükselmiştir.

Şirketin satışları 2021/6 döneminde %686 artış kaydetmiştir. Satışlardaki artışta devlet tahvili satış gelirlerindeki %3531’lik artış etkili olmuştur.

Garanti yatırım favök karı geçen yılın aynı dönemine göre baz etkisi ve sınırlı da olsa finansman giderlerindeki düşüşten dolayı %14920 artışla1 milyon TL’ye yükselirken, favök marjı da maliyetlerdeki artıştan ötürü %1985 oranında artarak 0,02 oranına yükselmiştir.

İşletme faaliyetlerinden nakit girişleri sebebiyle 16 milyon TL artışla 22.5 milyon TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre de %187 artış kaydetmiştir.

Satışlar,kar ve kar marjları ile büyüme oranlarındaki artışlar şirket için olumlu gelişmeler olmakla birlikte satış maliyetlerindeki artış olumsuz gelişmedir. Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor. Dönem bilançosu iyi gelmiştir.