TAVHL BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş

Tav havalimanları 2ç21 dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %54 azalarak 319 milyon TL olurken, satışları %336 artışla 940 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Baz etkisinden dolayı brüt karı ve esas faaliyet karıda artış kaydetmiştir.

1000 TL

6 AYLIK DÖNEM

TAV havalimanları 6 aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %121 artışla 228 milyon TL olurken, satışları %46 artış ile 1.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kardaki artışı finansman gelirlerinden kaynaklanmıştır. Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %48 artış ile 476 milyon TL olurken, brüt kar marjı da maliyetlerdeki artıştan dolayı sınırlı olarak %29 artış kaydetmiştir. Esas faaliyet zararı genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre %48 azalarak 91 milyon TL olmuştur. Şirketin 2021/6 dönem karındaki artış reeskont faiz gelirlerinden (1,4 milyar TL tutarındaki reeskont faiz geliri TAV Tunus’un kredi yeniden yapılandırma süreci sonucunda kredi yükümlülüklerinin iskonto edilmesi ve katılım hakkı payının gerçeğe uygun değer düzeltmesi ile ilgilidir.) kaynaklanmıştır.

1000 TL

Şirketin satışları baz etkisinden dolayı geçen 6 aylık döneme göre %46 artışla 1,44 milyar TL’ye yükselmiştir. Terminal, mağaza ve yer hizmetleri ortalama %50 artış kaydederken, yiyecek ve içecek gelirleri %21 artış kaydetmiştir.

1000 T
1000 TL

Şirketin favök karı geçen 6 aylık döneme göre baz etkisinden ve finansman gelirinden (reeskont faiz geliri) dolayı %179 artışla 1.1 milyar TL olurken, favök marjı da %154 artışla 0,76 oranına yükselmiştir.

Şirket, işletme faaliyetlerinden nakit girişi sağlamasına rağmen yatırım ve finansman giderlerinden (borç ödemelerinden) dolayı nakitleri -3.1 milyar TL azalarak 2.2 milyar TL seviyesine düşmüştür.

Kısa vadeli borçlarını azaltıp, uzun vadeli borçlanmaya gitmesinden ötürü uzun vadeli borçları artış kaydetmiştir. Likiditesinin ve mali durumunun iyi olması ile güçlü nakit akışı sayesinde borç ödeme sorunu bulunmuyor.

Satışlar ve brüt kardaki artış ile marjlarındaki artış şirket için olumlu gelişmeler olmakla birlikte esas faaliyet zararı yazması (geçen döneme göre zarar azalmıştır) ve kardaki artışın reeskont faiz gelirlerinden kaynaklanması şirket için olumsuz gelişmelerdir.

Şirket pandeminin olumsuz etkilerini 2020’de (havaalanlarının kapanması) yaşarken,yasaklamaların kalkması ve açılmalarla birlikte 6 aylık dönemde toparlanma göstermiştir.Pandemi süreci şirketin bilançolarını etkileyen faktör olmaya devam edecektir. Durağan bir bilanço görünümüne sahiptir.

1000 TL