YKSLN BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

2021/6 3 AYLIK BİLANÇOSU

Yükselen çelik 2021/6 3 aylık dönem karı %1688 artışla 18 milyon TL olurken, satış gelirleri %363 artışla 151 milyon TL’ye yükselmiştir. Kardaki artış satışlar ve vadeli satışlardan faiz gelirlerinden kaynaklanmıştır. Brüt karı satışlardaki artıştan %948 artış kaydederken, esas faaliyet karı da satışlar ve vadeli satış faiz gelirlerinden dolayı %6222 oranında artış kaydetmiştir. Bu dönemde finansman giderlerindeki artış olumsuz gelişmedir.

6 AYLIK BİLANÇOSU

Yükselen çelik 2021/6 dönem karı %953 artışla 31 milyon TL’ye yükselirken, satış gelirleri %219 artış kaydetmiştir. Satışlardaki artıştan kaynaklı brüt karı %422 artışla 53 milyon TL olurken, brüt kar marjı da maliyetlerdeki artıştan dolayı %64 oranında sınırlı artış kaydetmiştir. Reeskont geliri, vadeli satış faiz geliri ve kur farkı gelirlerindeki artıştan dolayı esas faaliyet karı %1353 artışla 50 milyon TL’ye çıkmıştır.

Şirketin satış gelirleri %219 artışla 239 milyon TL’ye yükselmiştir.Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları ağırlıktadır. Yurt içi satışları %214 artarak 238 milyon TL’ye yükselirken, yurt dışı satışları %264 artışla 2.5 milyon TL’ye çıkmıştır.

Şirketin favök karı satış gelirlerindeki artıştan kaynaklı olarak %294 artışla 15 milyon TL’ye çıkarken, favök marjı da maliyetlerdeki artıştan dolayı %69 düşüşle 0,04 oranına inmiştir.

Şirketin nakitleri borçlanmalardan ötürü 83 bin TL artarak 1.25 milyon TL’ye yükselmiştir. İşletme faaliyetlerinden -42 milyon TL ve yatırım faaliyetlerinden de 4.5 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 47 milyon TL nakit girişi olmuştur.

Borçlardaki artışa rağmen likiditesi (likidite oranları) ve mali duru (finansal kaldıraç oranları) iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor. Borçlardaki artış ve nakit girişi olmaması şirket için olumsuz gelişmeler olmakla birlikte satışlar, kar, kar marjları ve büyüme oranlarındaki artıştan dolayı 2021/6 dönem bilançosu iyi gelmiştir.