CEMTS BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3 aylık dönem bilançosu :

ÇEMTAŞ 2021/6 3 Aylık dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %127 artışla 57 milyon TL olurken, satış gelirleri %124 artışla 312 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı geçen döneme göre %280 artışla 87 milyon TL’ye yükselirken, kur farkı geliri ve tahakkuk etmemiş finansman gelirlerinden esas faaliyet karı %348 artarak 79 milyon TL’ye yükselmiştir.

6 Aylık dönem bilançosu :

ÇEMTAŞ 2021/6 Dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %126 artışla 91 milyon TL olurken, satış gelirleri %89 artışla 605 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artış nedeniyle brüt karı geçen döneme göre %249 artışla 147 milyon TL’ye çıkarken, brüt kar marjı da iskonto ve iadelerdeki düşüşten dolayı geçen döneme göre %84 artış kaydetmiştir. Kur farkı ve tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sebebiyle esas faaliyet karı %306 artışla 126 milyon TL’ye yükselmiştir.

Çemtaş’ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre %89 artışla 605 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %64 paya sahipken, yurt dışı satışları %36 paya sahiptir. Yurt içi satışları %92 artışla 392 milyon TL’ye çıkarken, yurt dışı satışları %82 artışla 213 milyon TL’ye yükselmiştir. Çelikhane üretimi %22 artarak 90 bin ton ve haddehane üretimi de %26 artışla 83 bin tona yükselmiştir.

Şirketin favök karı geçen yılın aynı dönemine göre satışlardaki artıştan%14 artış ile 69 milyon TL’ye çıkarken, favök marjı da maliyetlerdeki (hammadde) %47 düşüş kaydederek 0,12 oranına inmiştir.

Şirket işletme faaliyetlerinden 37 milyon TL nakit girişi sağlarken, yatırımlardan ve temettü ödemeleri ile borç ödemelerinden dolayı -28 milyon TL nakitleri azalış kaydetmiştir. Nakitleri geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalış kaydederek 75 milyon TL’ye düşmüştür.

Şirketin likidite ve finansal oranları istenilenden çok iyi olduğu için likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor. Satış gelirleri, kar, kar marjları ve büyüme oranlarındaki artış ile güçlü nakit akışından dolayı Çemtaş ‘ın 2021/6 dönem bilançosu iyi gelmiştir.