PAPIL BİLANÇO ANALİZİ 2022/9

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

Kardaki artış KKMH (11 milyon TL) ve hisse senedi gerçeğe uygun değer artışından (11 milyon TL) kaynaklanmıştır.

Finansal rapor:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079000
Faaliyet raporu:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079002