DOBUR BİLANÇO ANALİZİ 2021/6

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PZARLAMA A.Ş.

3 Aylık bilanço analizi :

Doğan burda dergi 2021/6 3 Aylık karı geçen yılın aynı dönemine göre %200 artarak 1.9 milyon TL’ye yükselirken, satışları %85 artışla 20.4 milyon TL’ye yükselmiştir. Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %232 artarak 8.7 milyon TL olurken, esas faaliyet karı baz etkisinden dolayı (geçen dönem zarar yazmıştı) %189 artışla 1.9 milyon TL’ye çıkmıştır. Baz etkisi ve finansal giderlerdeki azalmadan dolayı dönem karı satışlara oranla yüksek çıkmıştır.

Doğan burda dergi 2021/6 karı geçen yılın aynı dönemine göre %237 artışla 4.7 milyon TL’ye yükselirken, satışları &50 artışla 39.7 milyon TL’ye çıkmıştır.Satışlardaki artış ile baz etkisinden dolayı brüt karı %175 artışla 17.5 milyon TL olurken, brüt kar marjı da maliyetlerdeki artıştan dolayı %83 oranında sınırlı artış kaydetmiştir. Genel yönetim giderleri (ceza ve amortisman gideri) azalma ve kambiyo karlarındaki artış ile baz etkisi dolayısıyla da esas faaliyet karı %244 artışla 5.4 milyona yükselmiştir. Baz etkisi (geçen dönem zarar yazmıştı) ile varlık satışı ve finansman giderlerindeki artış nedeniyle dönem karı geçen döneme göre satışlara oranla daha çok artış kaydetmiştir.

Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 39.7 milyona yükselmiştir. Reklam gelirleri %64 artışla 20 milyon TL olurken, dergi satışları %48 artışla 15 milyon TL’ye yükselmiştir.

Şirketin favök karı baz etkisi ve satışlardaki artıştan kaynaklı olarak %2140 artarak 5.75 milyon TL’ye yükselirken, favök marjı da maliyetlerdeki artış nedeniyle %33 düşüş kaydetmiştir.

Şirketin nakitleri işletme faaliyetlerinden sağladığı nakit girişleri sebebiyle 2 milyon TL artarak 20 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin nakitleri geçen döneme göre de %05 düşüş göstermiştir.

Şirketin likidite oranları istenilen seviyelerde olmakla birlikte, finansal oranları istenilen seviyelerin biraz altındadır. Buna rağmen borç ödeme sorunu bulunmuyor. Satışlarının, karlarının ve büyüme oranlarının artması ile güçlü nakit akışı nedeniyle şirketin 2021/6 aylık dönem bilançosu iyi gelmiştir.