BIMAS 5 YILLIK BİLANÇO ANALİZİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BİM dolar bazında 5 yıllık satışlarını ve karlarını 2018 yılı hariç sürekli artırmıştır.

Dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları yaklaşık olarak aynı oranlarda artış kaydetmiştir.Grafikten ve bilançodan da baktığımızda likiditesinin iyi olduğunu görürüz.

Özkaynakları ve borçları dolar bazında artış kaydetmiştir.Özkaynaklarına oranla borçlarının ( ticari borç ağırlıkta) fazla olması mali yapısını zayıflatmasına rağmen (sektörün yapısından kaynaklanmaktadır) güçlü nakit akışı nedeniyle borç ödeme sorunu bulunmuyor.

Şirketin dolar bazında nakit akışını incelediğimizde işletme faaliyetlerinden düzenli olarak nakit girişi olduğunu yatırım ve borç ödemelerini yerine getirdiğini görüyoruz.şirket güçlü bir nakit akışına sahiptir.

Şirket 2018 yılı hariç varlıklarını,özkaynaklarını,hasılatını ve karlarını arttırması ile güçlü nakit akışı nedeniyle büyüyen bir görünümü arzetmektedir.

1000 TL
1000 TL
1000 TL