KRTEK BİLANÇO ANALİZİ 2021/3

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

2021/3 Çeyrek dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %002 artışla 3.481.515 TL olurken,satışları %46 artışla 108.002.820 TL’e yükselmiştir.Satış gelirlerindeki artıştan dolayı brüt karı %73 artarak 22.203.782 TL olurken,brüt kar marjı da %24 artışla 0,21 oranına yükselmiştir.Faaliyet giderlerindeki artış ve kambiyo zararı ile reeskont faiz giderlerindeki artıştan dolayı esas faaliyet karı %25 düşerek 17.933.119 TL’e inmiştir.Türev işlemler ve kira gelirlerindeki düşüş karı azaltırken,finansal işlemlerden kur farkı giderlerindeki azalmada kara katkı yapan kalemler olmuştur.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %63 paya sahipken,yurt dışı satışları %37 paya sahiptir.Yurt içi satışları %31 artarken,yurt dışı satışları %82 artış kaydetmiştir.İplik üretimi %03 artarken,kumaş ürünleri %30 düşüş göstermiştir.

Favök zararı geçen çeyrek döneme göre kambiyo zararı ve reeskont faiz giderlerinden dolayı %900 artarak -10.970.089 TL olurken,favök marjı da iade ve iskontolardaki azalma sebebiyle %56 azalarak -0,10 oranına yükselmiştir.

İşletme faaliyetlerinden nakit girişleri olurken,yatırım ve borç ödemelerinden dolayı nakitleri 17.328.494 TL azalarak 24.683.132 TL’e inmiştir.Nakitleri geçen yılın aynı dönemine göre %69 düşüş göstermiştir.Borçluluk oranları yüksek olmakla birlikte,borç ödeme sorunu bulunmuyor.Alacaklarını geç tahsil ederken,borçlarını erken ödemesi borçlanmaya neden olmaktadır.Satış ve brüt karının artması şirket için olumlu iken,faaliyet ve diğer giderlerinin artmasından dolayı karlılığının düşmeside şirket için olumsuz gelişmelerdir.2021/3 dönem bilançosu geçen yılın aynı dönemine göre zayıf gelmiştir.