YYAPI BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

12 aylık dönem karı geçen döneme göre %106 artarak 2.263.026 TL olurken,satışları %144 artarak 3.932.360 TL’ye yükselmiştir.Satışlardaki, artıştan brüt karı %130 artarak 624.192 TL’ye çıkarken,brüt kar marjı da 0,16’a yükselmiştir. Gecikme bedeli iptalinden esas faaliyet zararı geçen döneme göre %89 azalarak -7.791.692 TL’e inmiştir.Finansal işlemlerden faiz gideri karlılığı azaltırken,finansal varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışlarından dönem karı oluşmuştur.

Favök karı satışlardaki artıştan dolayı geçen döneme göre %125 artarak 7.638.724 TL’e çıkarken,favök marjı da %106 artarak 1,94 oranına yükselmiştir.

Nakitleri işletme faaliyetleri ve borçlanmadan 314.868 TL artarak 2.949.830 TL’e çıkmıştır.Satışlardaki artış,kar,kar marjları ve büyüme oranları artmakla birlikte esas faaliyetlerden zarar yazması olumsuzdur.Karın değerleme artışlarından kaynaklanması istenen bir durum değildir.Likiditesinin ve mali durumunun zayıf olması borç ödeme sorununa ve teknik iflasa yol açabilir.Bu nedenlerden dolayı dönem bilançosu kötü gelmiştir.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grubun 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 20 Mart 2020 tarihli denetçi raporunda;

Grubun 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre Dönen Varlıklarının, Kısa Vadeli Borçlarını karşılama oranı % 72’dir. Ancak Dönen Varlıklar grubu içerisinde Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar kısmında yer alan alacak tutarlarının önemli bir kısmı inşaat ?gayrimenkul geliştirme sektöründe faaliyet gösteren ilişkili şirketlerden olan alacaklardan oluşmaktadır. Grubun ilişkili taraflardan, toplam 115.983.549 TL alacağı bulunmaktadır. Bu tutarın 37.909.934 TL’si Ticari, 78.073.615 TL’si Ticari Olmayan Diğer Alacaklardan oluşmaktadır (Not:37). Söz konusu alacakların tamamı teminatsız olup önemli bir kısmının vadesi geçmiştir. Söz konusu tutarlar için konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır. Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlarını karşılama oranı, ilişkili taraflardan olan alacaklar ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle Stoklar ve Peşin Ödenmiş Giderler hesap grubunda yer alan avansların arındırılmasıyla hesaplandığında; bu oranın % 2,3 olduğu görülmektedir. Bu durum Grubun Kısa Vadeli Yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, ilişkili taraflarından olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirmesine bağlı kılmaktadır. Bu durum, Grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Ekli konsolide finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmış olup, Grubun yukarıda açıklanan likidite durumu, işletmenin sürekliliği ilkesi yönünden bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Konuya ilişkin Grup Yönetimi’nin değerlendirmeleri Not:41’de yer almaktadır.

Dikkat çekilen hususlar

Yıl sonu konsolide finansal bilgilerin denetimine ilişkin görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz:

İlişikteki konsolide finansal tablolarda, Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi’ne ait, Not: 13’de açıklanan Stoklar hesabında yer alan ve tamamı ticari ünitelerden oluşan, net defter değeri 15.428.653 TL ve Not:17’de açıklanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabında yer alan, ticari ünite ve dairelerden oluşan, defter değeri 42.560.000 TL olmak üzere toplam defter değeri 57.988.653 TL olan gayrimenkullerin tapu tescilleri Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. adına olmayıp, ilişkili taraflardan satıcı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adınadır.

Not:38’de yer alan likidite risk tabloları Grup Yönetimi tarafından sözleşme vadeleri esas alınarak hazırlanmış olup Grubun içinde yer aldığı finansal darboğaz nedeniyle beklenen vadelere göre likidite tablosu oluşturulamamıştır.

Grubun 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekli konsolide finansal tablolarında yer alan stok kalemleri ile maddi duran varlıkları herhangi bir sigorta şirketi tarafından teminat altına alınmamıştır.

Kaynak:Faaliyet raporu

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR2.263.026-40.247.9361,06
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/12-1,29-43,36-24,93-1,08
2020/120,16-1,980,581,30
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –3.932.3601.614.4111,44
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 18.504.098
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK7.638.724 -28,668.809 1,25
FAVÖK MARJI1,94 -17,76 1,06
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT2.949.8302.634.9620,020,010,12
T. ALACAKLAR21.351.56137.024.2960,120,04-0,42
STOKLAR24.185.74026.654.4560,140,04-0,09
DİĞER ALACAK88.842.424244.336.2910,500,16-0,64
DÖNEN V.176.661.396341.850.7991,000,31-0,48
ÖZK YAT DEĞ.265.197.720139.367.4740,690,470,90
MADDİ D.V9.917.19110.369.0590,030,02-0,04
DURAN V.386.277.319260.163.9141,000,69-0,06
KISA V BORÇ22.252.68620.474.7430,090,040,09
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.59.444.133166.413.0630,240,11-0,64
TİCARİBORÇLAR85.144.41277.987.8370,350,150,09
TOPLAM KVB244.388.167285.711.4551,000,43-0,14
UZUN V BORÇ     
TOPLAM UVB7.964.2757.980.0111,000,010,00
ÖDENMİŞ SERMAYE232.707.815232.707.8150,750,41 
DEĞER ARTIŞI     
YASAL YEDEKLER290.571.261290.571.261   
GEÇMİŞ YILLAR K/Z-217.381.052-177.193.202-0,70-0,390,23
NET DÖNEM K/Z1.960.274-40.187.8500,010,00-1,05
ÖZKAYNAKLAR310.586.273308.323.2471,000,550,01
PASİF562.938.715602.014.713 1,00-0,06
DEĞİŞİM%
Hasılat3.932.3601.614.4111,44
Satışların Maliyeti-3.308.168-3.698.106-0,11
BRÜT KAR624.192-2.083.695-1,30
Faaaliyet giderleri-2.340.626-2.917.147-0,20
EF Diğer gider/gelir-6.075.258-65.006.102-0,91
ESAS FAALİYET KARI-7.791.692-70.006.944-0,89
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR12.700.98125.207.775-0,50
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-2.496.0062.891.369-1,86
VÖK2.413.283-41.907.800-1,06
VERGİ GELİR/GİDER-150.2571.659.864-1,09
DÖNEM KARI2.263.026-40.247.936-1,06
ANA ORTAKLIK PAYI1.960.274-40.187.850-1,05
İŞLETME F.N.A7.880.281-8.915.333-1,88
YATIRIM F.N.A-9.343.35625.337.434-1,37
FİNANSAL F.N.A.1.777.943-16.079.923-1,11
NAKİT+/-314.868342.178-0,08
DÖNEM BAŞI2.634.9622.292.7840,15
DÖNEM SONU2.949.8302.634.9620,12

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.